El petit príncep - Antoine de Saint-Exupéry - 16
 

XVI

El setè planeta, doncs, fou la Terra.

La Terra no és un planeta qualsevol! S'hi compten cent onze reis(sense oblidar, naturalment, els reis negres), set mil geògrafs, nou-cents mil homes de negocis, set milions i mig de borrachos, tres-cents onze milions de vanitosos, és a dir, aproximadament uns dos mil milions de persones grans.

Per donar-vos una idea de les dimensions de la Terra us dire que abans que s'inventés l'electricitat calia mantenir-hi, entre tots sis continents, un veritable excèrcit de quatre-cents setanta-dos mil cinc-cents onze fanalers.

Vist una mica de lluny, feia un efecte magnific. Els moviments d'aquest exèrcit estaven coordinats com els d'un ballet d'òpera. Primer els tocava el torn als fanalers de Nova Zelanda i d'Austràlia. Aquest, després d'haver encès els fanals, se n'anaven a dormir. Aleshores els tocava als fanalers de Rússia i de les Índies. Després als de l'Àfrica i d'Europa. Després als de l'Amèrica del Sud. Després als de l'Amèrica del Nord. I no s'equivocaven mai en l'ordre d'entrada en escena. Era impresionant.

Només el fanaler de l'únic fanal del pol Nord i el seu col·lega de l'únic fanal del pol Sud duien una vida tranquil·la i despreocupada: treballaven dos cops l'any.

Dedicatoria
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
IXX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
L' autor
Links